Myyntistailaus, myyntikalustus, myyntisisustus, asuntostailaus – Monta eri nimitystä tyynyjen pöyhimiselle, vai aidosti asunnon myyntiin ja markkinointiin lisäarvoa tuottava palvelu?

15.01.2019

Asunnon myyntistailaus - Pelkkää tyynyjen pöyhintää, vai aidosti asunnon myyntiin ja markkinointiin lisäarvoa tuottava palvelu?

Termi myyntistailaus tulee englanninkielen sanoista Home Staging, joka suoraan käännettynä tarkoittaa kodin lavastamista. Home Staging, eli myyntistailaus on yhdysvaltalaisen Barb Schwarzin jo 1970-luvun alussa kehittämä konsepti, jonka hän keksi työskennellessään kiinteistönvälittäjänä. Idea Home Staging -konseptista heräsi, kun hän näki asunnon myyjien tarpeen valmistella kotinsa myyntiä varten. Asuntojen myyntistailauksia on tehty suomessa 2000-luvun alkupuolelta lähtien ja meille se on rantautunut englannin ja ruotsin kautta.

Asunnon myyntiaikaan ja -hintaan vaikuttavia seikkoja on toki monia, sellaisia, joihin voimme vaikuttaa, kuten esim. asunnon kunto ja siisteys ja sellaisia, joihin emme voi vaikuttaa, kuten esim. asunnon sijainti. Myyntistailauksella voimme suoraan vaikuttaa siihen minkälaisen ensivaikutelman ostaja asunnosta saa ja miten houkuttelevana hän näkee myytävän asunnon.

Onko myyntistailaus pelkkää tyynyjen pöyhintää, kynttilöiden sytyttämistä ja kivojen sisustuksien esittelemistä? Monella suhtautuminen myyntistailaukseen on hyvinkin skeptistä, mutta tosiasiassa myyntistailaus on joukko toimenpiteitä, joilla tuetaan myytävän asunnon markkinointia ja pyritään tekemään myytävästä asunnosta houkuttelevampi, jotta asunto saataisiin myytyä parhaaseen mahdolliseen hintaan lyhyimpään mahdolliseen myyntiaikaan.

Myyntistailaus on toki myös sisustamista, mutta ennen kaikkea se on tilan selkeyttämistä, järjestelemistä ja tavaroiden karsimista. Myyntistailaukseen voi sisältyä myös esim. siivousta, kukkapenkkien kitkemistä ja pientä pintaremonttia. Myyntistailausta on siis kaikki ne toimenpiteet, jotka asunnossa ja sen pihapiirissä tehdään myynnin edistämiseksi ja markkinoinnin tueksi.

Palataanpa kuitenkin hetkeksi myyntistailaus-sanan alkuperään, eli englanniksi Home Staging, kodin lavastaminen. Tavallaan myyntistailaus on juurikin sitä, lavastamista. Markkinointi on mielikuvien luomista, eikä asuntokauppa ole siinä mikään poikkeus. Näin ollen myyntistailauksella pyritään luomaan ostajalle mielikuva myytävän asunnon käyttömahdollisuuksista, mittasuhteista, tunnelmasta ja siitä miten hän voisi asunnossa asua ja elää. Myyntistailauksen tarkoitus on saada ostaja kuvittelemaan itsensä asumaan myytävässä asunnossa.

Myyntistailauspalveluita markkinoidaan tänä päivänä monenkirjavasti mm. myyntikalustuksena, myyntisisustuksena ja asuntostailauksena. Kuten aiemmin jo totesin, niin myyntistailaus on kuitenkin myös paljon enemmän kuin pelkkää kalustamista tai sisustamista. Taitava myyntistailaaja ei ole vain sisustaja. Ammattitaitoinen myyntistailaaja osaa huomioida kohderyhmän, asunnon luonteen, sekä asunnon hintaluokan stailauksessa. Hän luo stailauksella mielikuvia asunnon ostajalle ja kertoo tarinaa siitä minkälaista elämää juuri tämä asunto mahdollistaa.

Myyntistailauksen hyödyt on huomattu varsinkin tyhjillään olevien uudisrakennuskohteiden markkinoinnissa, mutta yhtä lailla myyntistailauksesta hyötyy myös yksityinen asunnon myyjä, joka asuu myytävässä asunnossaan myynnin ajan. Parhaimmillaan myyntistailaus tukee kiinteistönvälittäjää työssään, hänen myydessään ja markkinoidessaan asuntoa. Asunnon myyjä puolestaan saa asunnostaan parhaimman mahdollisen hinnan ja asunnon myytyä lyhyimpään mahdolliseen myyntiaikaan.

LATAA KÄYTTÖÖSI ILMAINEN OPAS

Viisi vinkkiä asuntosi myyntikuntoon saattamiseksi

Myyt sitten asuntosi itse, tai kiinteistönvälittäjän avustuksella, vaatii asunnon myynti huolellista valmistautumista, mikäli haluat saada asuntosi myytyä parhaimpaan mahdolliseen hintaan lyhyimpään mahdolliseen myyntiaikaan.

Viisi vinkkiä kotisi myyntikuntoon saattamiseksi
Viisi vinkkiä kotisi myyntikuntoon saattamiseksi