Koko tila hyötykäyttöön

Helppo liikkuminen tilassa on prioriteetti

Tilasuunnittelu

Tilasuunnittelu on olennainen osa remontti- ja sisustussuunnittelua ja ensiaskel tilamuutoksia suunniteltaessa. Helppo liikkuminen tilassa ja kalusteiden ympärillä ovat kodin prioriteetti ja tärkeä osa tilasuunnittelua.

Tilasuunnittelussa määritellään tilan käyttötarkoitus ja pyritään löytämään optimaaliset kulkureitit, sekä tärkeimpien irto- ja kiintokalusteiden sijoituspaikat. Tilasuunnitelma voi sisältää myös esim. asunnon pohjan uudelleenjärjestelyn.

Tilasuunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen remontti- tai rakennusprojektin alkamista. Parhaan lopputuloksen saat, kun tilasuunnittelu aloitetaan ennen mahdollisen rakennusluvan hakemista, tai remonttiurakan kilpailuttamista.

Myös sähkö- ja valaistussuunnittelussa on pääasiallisten irto- ja kiintokalusteiden sijoittelun hyvä olla selvillä. Näin varmistat valaistuspisteiden ja pistorasioiden tarkoituksenmukaiset ja optimaaliset paikat.

Tilasuunnitelma sisältää pohjakuvan tilamuutoksista, johon pääasiallisten kalusteiden paikat on määritelty, huomioiden tilan toiminnallisuuden ja visuaalisuuden.