Kahden talouden onnistunut yhdistäminen edellyttää kunnioittavaa ja autenttista lähestymistapaa

19.06.2024

Yhteenmuutto - Miten vältät ristiriidat yhteisen kodin sisustusta suunniteltaessa

Teksti: Katja Blomqvist

Avoimella ja toista kunnioittavalla keskustelulla vältät ristiriidat yhteisen kodin sisustusta suunniteltaessa.
Avoimella ja toista kunnioittavalla keskustelulla vältät ristiriidat yhteisen kodin sisustusta suunniteltaessa.

Yhteenmuuttamiseen liittyy paljon tunteita ja odotusarvoja. Se on samaan aikaan ihanaa, pelottavaa ja stressaavaa.

Yhteisen kodin sisustus saattaa aiheuttaa ristiriitoja, kun näkemykset sisustuksen tyylisuunnasta ja merkityksestä eroavat toisistaan. Tällöin on tärkeää käydä avointa keskustelua ja luoda keskinäistä ymmärrystä niistä asioista, jotka ovat toiselle merkityksellisiä.

Kodin merkitys on yleensä syvemmällä kuin sisustuksessa. Sisustuksen tarkoitus on tuoda näkyväksi kodin merkitys, kertoa sen asukkaiden tarinaa ja luoda puitteet hyvälle elämälle, mitä se itse kullekin tarkoittaakaan. Tämä vaatii sen, että osapuolet antavat toisilleen tilaa yhteisessä kodissa, ja hyväksyvät sen, että toisella voi olla samaan asiaan täysin vastakkainen mielipide ja näkemys.

Asuttuani vuosia omillani, muutin yhteen nykyisen kumppanini kanssa. Sisustussuunnittelijana etuni on, että osaan yhdistellä erilaiset sisustustyylit keskenään harmoniseksi kokonaisuudeksi. Ristiriidoilta emme kuitenkaan välttyneet, koska kuten tuossa edellä mainitsin, ei koti ole pelkkä sisustus, vaan se on myös tunne. Tähän liittyy myös kaikki ne tavarat, joille olemme antaneet syvemmän merkityksen, kuten esim. lapsuudenkodista mukanamme kulkenut huonekalu josta emme halua luopua. Kumppanillamme ei ole tähän huonekaluun samanlaista tunnesidettä kuin meillä, ja siksi hän ei näe siinä sitä samaa kauneutta kuin mitä me itse näemme.

Jokainen tuo yhteiseen kotiin oman kulttuurinsa ja historiansa

Kahden erillisen talouden muuttaminen saman katon alle, vaatii kompromisseja, mutta myös sen ymmärtämistä, mikä itse kullekin osapuolelle on tärkeää ja miksi. Jokainen tuo yhteiseen talouteen oman kulttuurinsa ja historiansa, ei pelkästään tavaroiden muodossa, vaan myös siinä miten kotia käyttää ja mikä merkitys kodilla on. Ymmärryksen luomiseksi asioista on syytä keskustella avoimesti ja tuomitsematta ja pyrkiä luomaan keskinäistä ymmärrystä niistä asioista, jotka ovat toiselle tärkeitä.

Sisustuksesta aiheutuvat erimielisyydet harvemmin johtuvat sisustuksesta itsestään, vaan jostain syvemmästä merkityksestä joka kodille ja tavaroille annetaan. Näin myös minun ja kumppanini tapauksessa. Vuosien saatossa olin jo pelkästään työni puolesta hankkinut paljon huonekaluja ja sisustustavaraa. Tein aiemmin sisustussuunnittelun ohella myös myyntistailauksia, jossa tarvitsin paljon erilaista rekvisiittaa. Lopetettuani myyntistailaukset, sain suurimman osan varastostani myytyä, mutta silti minulle jäi vielä paljon sisustustavaraa käsiini. Äitini kuoleman myötä, minulla oli myös hänen jäämistöään, jolle en ollut kyennyt tekemään mitään. Lisäksi oli tietysti myös entisen kotini verran huonekaluja ja tavaraa. Tähän, kun lisätään vielä kumppanini huonekalut ja tavarat, niin voit kuvitella, että meillä oli aikamoinen soppa kasassa.

Muuton myötä minun oli kohdattava omat tavarani, ja niihin liittyvät uskomukseni. Järjellä ajateltuna tiesin, että niistä oli päästävä eroon. Tunnepuolella asia ei kuitenkaan ollut ihan niin yksinkertainen. Se vaati oman sisäisen prosessinsa jotta pääsin sellaiseen mielentilaan, jossa olin valmis luopumaan.

Ymmärrettävää on, että kumppanilleni tavarani näyttivät vain tavaralta, jota oli aivan liikaa ja jota hän ei halunnut uuteen yhteiseen kotiimme. Vastaavasti hänelle merkitykselliset tavarat, kuten esim. entisen kolleegan piirtämä taulu ei merkitse minulle mitään, mutta on hänelle rakas muisto.

Uudessa parisuhteessa, on väistämätöntä, että kummallakin osapuolella on oma historiansa, jonka hän tuo mukanaan uuteen parisuhteeseen ja yhteiseen kotiin. Sopeutuminen vaatii avarakatseisuutta ja kärsivällisyyttä.

On kaunis ajatus aloittaa uuden kodin sisustaminen täysin puhtaalta pöydältä, eli hankkiutua eroon kaikesta vanhasta, ja hankkia kaikki yhteisen kodin tavarat ja sisustus yhdessä. Tosiasia on kuitenkin se, että tämä on a) kallista, b) ei kestävän kehityksen mukaista, c) meillä kaikilla on jotain mistä emme halua luopua, eikä mielestäni ole edes reilua vaatia toista luopumaan ihan kaikesta ja d) kerroksellisuus kodin sisustuksessa tekee siitä mielenkiintoisen ja asukkaidensa näköisen.

Perheenjäsenet tarvitsevat kodissa oman tilansa

Viihtyäkseen kotonaan, tulisi jokaisella perheenjäsenellä olla kodissa oma tila, joka on hänen kontrollissaan. Tilan ei välttämättä tarvitse olla erillinen huone, vaan se voi olla myös huoneen osa, joka on rajattu muusta tilasta esim. huonekalulla. Joskus kokemus omasta tilasta voi olla ihan vain säilytyspaikka henkilökohtaisille tavaroille (esim. henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet kylpyhuoneessa). Kodissa on tämän lisäksi yhteisiä tiloja, kuten esim. ruokailutila keittiössä tai istuinryhmä olohuoneessa, jossa perhe voi kokoontua yhteen.

Kodin sisustusta suunniteltaessa on tärkeää, että jokaisella on sanavalta oman tilansa suunnitteluun.

Suunnittele koti omista tarpeistasi lähtien ja vältä liikaa ulkopuolista sanavaltaa

Virhe, joka saatetaan tehdä kodin suunnittelussa, on antaa liikaa ulkopuolista sanavaltaa perheelle ja ystäville. Esimerkiksi pariskunta, jonka aikuiset lapset ovat jo muuttaneet pois kotoa, suunnittelevat remontoivansa kodin vastaamaan pariskunnan nykyisiä tarpeita. Aikuisilla lapsilla saattaa olla hyvinkin vahvoja mielipiteitä siitä minkälainen heidän vanhempiensa kodin pitäisi remontin jälkeen olla. Pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, että mielipiteitä on liikaa ja pariskunta turhautuu, eivätkä lopulta tee remonttia ollenkaan, tai remontin lopputulos ei vastaakaan pariskunnan tarpeita.

Perhe ja ystävät näkevät asian aina omasta näkökulmastaan. Aikuiset lapset saattavat haluta ison ruokailutilan, johon he voivat tulla omien perheidensä kanssa syömään sunnuntai-lounasta. Heillä voi olla jokin oma mielikuva mielessään heidän ihanteestaan, jossa istutaan vanhempien ruokapöydän ääreen viikottain, kun todellisuus onkin se, että näitä yhteisiä hetkiä on vain kerran vuodessa, jos sitäkään.

Myös tietynlainen pelko ja ehkä kateus ohjaavat ulkopuolisten mielipiteitä. Ystävät voivat olla [salaa] kateellisia siitä, että heillä ei ole mahdollisuutta remontoida omaa asuntoaan. Koska he näkevät asiat omista lähtökohdista käsin, he eivät näin ollen välttämättä osaa asettua sinun asemaasi ja nähdä sinun ja puolisosi yksilöllisiä tarpeita. Ulkopuolisten mielipiteiden liika kuuntelu saattaa myös saada sinut epäilemään ja vähättelemään omia toiveitasi ja tarpeitasi.

Kysymyksiä, jotka auttavat ymmärtämään mikä on merkityksellistä

Kuten jo aiemmin totesin, on avoin ja hyväksyvä keskustelu osapuolten tarpeista ensiarvoisen tärkeää. Joskus asioiden merkitystä on ristiriitatilanteessa haastavaa sanoittaa. Alla olevien kysymysten ja väittämien avulla saat enemmän ymmärrystä omista tarpeistasi, joka taas helpottaa niistä keskustelua kumppanisi kanssa. Miettikää ensin kumpikin tahoillanne vastauksia näihin ja keskustelkaa sen jälkeen näistä yhdessä.

  • Koti on minulle paikka, jossa …
  • Kun tulen töistä/koulusta/tarhasta kotiin, haluan ensimmäiseksi …
  • Näistä huonekaluista ja esineistä en halua luopua. Perustele myös miksi.
  • Yhteisiä tiloja kodissa ovat:
  • Näitä asioita teemme yhteisissä tiloissa:
  • Tarvitsen henkilökohtaisen tilan kodissa, jotta voin …
  • Puolisoni/lapset tarvitsevat henkilökohtaisen tilan jossa he voivat …

Erilaisten sisustustyylien yhdistäminen

Sisustusmakumme tietyllä tavalla periytyy lapsuudenkodistamme. Aikuistuessamme se myös kehittyy ja muuntautuu. Myös vallalla olevat trendit vaikuttavat sisustusmakuumme, halusimme tai emme. Jos lapsuudenkotimme sisustus oli hyvin runsas ja värikäs, on myös omat mieltymyksemme usein saman tyylisiä. Voi myös käydä niin, että mieltymyksemme ovat täysin vastakkaiset. Olemme jo lapsuudenkodissamme saaneet tarpeeksi runsaudesta ja haluammekin oman kotimme olevan hillitympi.

On myös sallittua pitää monesta eri tyylisestä sisustuksesta ja harvemmin meillä onkin yksiselitteisesti vain yhdenlainen sisustusmaku.

Mutta miten yhdistää puolisoiden erilaiset sisustustyylit ja hyvin erilaiset huonekalut keskenään vastaamaan molempien toiveita ja luomaan eheän kokonaisuuden?

Hyvä lähtökohta on, että kumpikin tekee oman moodboardinsa, johon kerää itseään tunnelmaltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään miellyttäviä kuvia. Moodboardin avulla on helpompi hahmottaa missä sinun ja puolisosi sisustusmaut ovat yhtenevät ja missä ne poikkeavat toisistaan. Kun yhteneväisyydet on selvillä, voi tämän ottaa sisustuksen lähtökohdaksi tai perustyyliksi ja sen jälkeen kerrostaa sisustuksen muita elementtejä. Voit lukea enemmän moodboardin merkityksestä ja sen tekemisestä tässä blogikirjoituksessa.

Miten suhtautua puolison rumaan jo parhaat päivänsä nähneeseen nojatuoliin, josta hän ei missään nimessä halua luopua? Maalilla ja irtopäällisillä huonekaluille voi luoda täysin uuden ilmeen. Valitsemalla kokonaisuuteen sopivat värit ja materiaalit, voikin nojatuoli sujahtaa sisustukseen aivan huomaamattaan. Vaihtamalla taulujen kehykset yhdenmukaisiksi, ja luomalla niistä kollaaseja saat luotua mielenkiintoisen teidän tarinaanne kertovan kokonaisuuden. Viimeistele sisustus tekstiileillä, jotka sitovat kaiken yhteen. Ideoita omiin tuunausprojekteihin voit etsiä tästä blogikirjoituksesta.

Mikäli kumppanisi kanssa koette, että ulkopuolinen apu olisi paikallaan, on Sisustussuunnittelija päiväksi -palvelu olemassa juuri tätä varten.