Kalustesuunnittelu

Kalustesuunnitelma määrittelee tilaan sijoitettavat kalusteet, ja sen perustana toimii tila- ja värisuunnitelmat.

Kalustesuunnitelma sisältää 3D-kuvan suunnittelun alla olevasta tilasta, joka havainnollistaa kalusteiden sijoituksen tilaan, sekä tilan värimaailman. Kalusteuunnitelma sisältää kiintokalusteiden sijoittelun pääpiirteittäin periaatteellisella tasolla. Kiintokalustesuunnitelma on mahdollista tilata erillisenä lisäpalveluna.

Kalustesuunnittelu sisältää ostoslistan kalusteista hankintapaikkoineen ja hintoineen.