Kalustesuunnittelu

Kalustesuunnitelma määrittelee tilaan sijoitettavat kalusteet, ja sen perustana toimii tila- ja värisuunnitelmat.

Kalustesuunnitelma sisältää 3D-kuvan suunnittelun alla olevasta tilasta, joka havainnollistaa kalusteiden sijoituksen tilaan, sekä tilan värimaailman. Kalusteuunnitelma sisältää kiintokalusteiden sijoittelun pääpiirteittäin periaatteellisella tasolla. Kiintokalustesuunnitelma on mahdollista tilata erillisenä lisäpalveluna.